Pravidla

CÍL PROJEKTU:

 • 1.Zatraktivnit , popularizovat výuku na základní a střední odborné škole – přidat prvek novosti, originality, soutěže. Ukázat dobré příklady z praxe.
 • 2.Prezentovat široké veřejnosti inspirativní metody, přístupy a pomůcky při výuce na základních školách.
 • 3.Prezentovat široké veřejnosti výsledky, kterých lze dosáhnout na základní škole.
 • 4.Posílit zájem široké veřejnosti o základní školství.
 • 5.Nejlepší školy ocenit a posílit jejich regionální nebo celostátní prestiž.

 

PRAVIDLA :

 1. REGISTRUJTE VAŠÍ ŠKOLU: Klikněte na ikonu domečku s názvem „Registrace školy“
 2. VYPLŇTE A ODEŠLETE REGISTRACI: Prosíme, vyplňte pečlivě registraci školy. Na základě té Vás bude následně kontaktovat produkční oddělení, jenž předá informace odborné hodnotící komisi.
 3. ODMĚNA: každá škola (bez ohledu na to, zda-li je nebo není nominována) , která se registruje, má nárok na získání výhod od portálu UČENÍ ONLINE (volné kredity) a odměny od sponzorů projektu. O těchto odměnách se dočtete na stránce Aktuality
 4. NOMINACE: Hodnotící komise vybere podle registračních a následně zjišťovacích informací 120 škol, které mohou veřejnosti poskytnout ukázky dobrého přístupu k výuce. Školy, které postoupí do NOMINACE, budou viditelně označeny vpravo na stránce Registrace školy nebo Seznam škol.
 5. NATÁČENÍ: Všechny školy, jenž prošly nominací, budou kontaktovány produkčním oddělením, s kterým se domluví na termínu televizního natáčení a obsahu natáčení.
  Natáčení má 3 tematické bloky:
  • a) Prohlídka školy
  • b) Originální přednáška učitele
  • c) Pozitivní výsledek žáka/žáků
 6. HODNOCENÍ POROTY: Každá škola je hodnocena odbornou porotou, která nabídne divákům svůj pohled. Hodnocení poroty se započítává do celkového hodnocení školy a to v součtu s hodnocením diváků. Každý porotce může udělit 0 - 10 bodů každé škole.
 7. HODNOCENÍ DIVÁKŮ: Hlavním, kdo každou školu hodnotí je divák, veřejnost. Každý divák obdží 3 body - 3 hvězdičky pro každý díl. Je na něm, zda každé škole udělí po 1 hvězdičce ( tzn. že se mu všechny školy líbily stejně ) nebo jedné udělí 3 a ostatním žádnou apod. POZOR ! Hlasování pro danou školu lze pouze v týdnu, kdy proběhne škola ve vysílání televize. Přesněji od doby, kdy bude odvysílána do doby než bude vysílán další díl.
 8. VÝSLEDKY LOKÁLNÍ: Po každém kole, budou uděleny DIPLOMY a SAMOLEPKY:
  • Nejsympatičtější škola ( hodnotí odborná porota formou exam board 1x za měsíc, tzn. vždy po 4 dílech ) - tato cena zároveň posunuje držitele do finálového kola.
  • Nejprofesionálnější škola ( hodnotí odborná porota formou exam board 1x za měsíc, tzn. vždy po 4 dílech ) - tato cena zároveň posunuje držitele do finálového kola.
  • Nejlepší škola – celkové hodnocení ( hodnotí odborná porota + veřejnost  = výsledek každý díl  ) - tato cena zároveň posunuje držitele do finálového kola.
 9. VÝSLEDKY CELOREPUBLIKOVÉ:
  • UDĚLENA CENA POD ZÁŠTITOU MŠMT – NEJLEPŠÍ ČESKÁ ŠKOLA!
  • Po odvysílání dílů z celé republiky bude pozván výběr nejlépe hodnocených škol do ŽIVÉHO vysílání.
  • Tento večer bude udělena i prestižní cena škole, která byla nejlépe hodnocena veřejností.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu