Porota

Porota NEJLEPŠÍ ČESKÉ ŠKOLY

 

Robert Neubert  

zakladatel portálu UČENÍ ONLINE

 

Robert Neubert

 

Původem pedagogická dráha se změnila odjezdem do Německa na dráhu odborného,strategického marketingu .

V roce 1998 založení firmy NEUBERT marketing, později též  (2003) NEUBERT marketing & Company.

Společnost vyvíjející vlastní patenty : př. VESELÁ TRIČKA – vynález a užitný vzor unikátní výukové pomůcky, jež obdržela řadu cen odborné veřejnosti za pedagogickou inovativnost , a konečně UČENÍ ONLINE – vzdělávací portál www.ucenionline.com - dnes největší vzdělávací portál pro ZŠ v ČR.

UČENÍ ONLINE spolupracuje na vývoji nových aplikací s Google, LangMaster, Apple – nyní poskytuje i mimo učebních podkladů i SW pro komunikaci uvnitř školy.

V roce 2010 obdržel Robert Neubert cenu : Pedagogický počin roku 2010

„Když jsem v posledních dvou letech jezdil po základních školách a poslouchal je, tak jsem dal na papír námět projektu Nejlepší česká škola. Ten má ukázat,  kolik talentovaných lidí je v našem školství, originální přístupy, výsledky. Nejlepší česká škola je první projekt svého druhu, jež  dává prostor samotným školám jako celku : žákům, učitelům i všem, jež danou školu ovlivňují. Škola tak začne působit jako jedinečný živý útvar, jež ve Vás zanechá pozitivní či negativní stopu“.

 

 

Radka Wildová  

Děkanka pedagogické fakulty Karlovy Univerzity

 

Radka Wildová

 

Radka Wildová - v současnosti děkanka UK PedF v Praze, profesí učitelka 1. st. ZŠ.

Odbornou specializací je didaktika - se zaměřením na didaktiku  rozvoje čtenářské gramotnosti. Autorka celé řady odborné literatury pro předškolní a počátek školního vzdělávání , písanky, slabikáře apod.

Bohaté zkušenosti z domácí i zahraniční  školské praxe.

Motto - Podporuji smysluplné inovace.

 

 

 

Radek Zdráhal

Náměstek ministerstva kultury

 

Radek Zdráhal

 

 

Radek Zdráhal je od srpna 2010 náměstkem ministra kultury pro oblast umění a knihoven. Od ranného dětství se věnoval tanci, působil ve VUS Jánošík v Brně, v angažmá byl ve SL´UK v Bratislavě, Městském divadle Olomouc a Městském divadle Brno. Vystudoval obor taneční pedagogika na JAMU a věnoval se také pedagogické a choreografické činnosti. Od roku 2000 aktivně provozoval uměleckou agenturu, realizoval řadu uměleckých projektů a produkoval natáčení pro rozhlas, TV a vydavatelství. V roce 2006 spoluzaložil Slováckou ZUŠ, s.r.o., v Uherském Hradišti, kde vykonával funkci ředitele.

 

 

Václav Fořtík  

Bývalý dlouholetý předseda Mensy ČR a nyní ředitel Centra Nadání

 

Václav Fořtík

 

Václav Fořtík byl několikrát předsedou Mensy ČR a posléze také členem Rady Mensy ČR. V současnosti je výkonným ředitelem Centra nadání. Je autorem 25 knih s tématikou hádanek, kvízů a testů a editorem desítky dalších knih. Je také překladatel a spoluautor 3 kvízových knih z angličtiny. Za posledních 10 let vydal 17 sborníků povídek mladých autorů do 26 let a organizoval 14 ročníků literární soutěže pro děti a mládež. Působil také jako porotce literární soutěže Karla Čapka. V minulosti a současnosti je autorem pravidelných i jednorázových rubrik Mladé Fronty Dnes, Lidových novin, 21. století, Hospodářských novin, 100+1 ZZ, Pevnosti, Ikarie, Moje 1. noviny a několika dalších periodik. Zabývá se také vydáváním zábavně vzdělávacího softwaru s problematikou kvízů a testů. V roce 2006 vydal CD-Rom Testy dětských schopností. V posledních čtyřech letech se aktivně podílí na mnoha volnočasových aktivitách pro nadané děti a mládež, je organizátorem a tvůrcem projektu letních zábavně-vzdělávacích týdenních campů s tematikou rozvoje logického myšlení, tvůrčího psaní, různých typů her a dramatiky.

 

 

Ladislav Němec

 

Náměstek ministerstva školství

 

Ladislav Němec

„Dobrý den.

Školství je mojí profesí již 21 let a stalo se nedílnou součástí mého života. Je důležité si uvědomit, že školské prostředí ovlivňuje milióny lidí v této zemi. Ať už přímo, či nepřímo. Každá škola má svoji atmosféru, duši, která je dána žáky, učiteli, řediteli i vztahem rodičů ke škole.

Tento projekt je postaven právě na principu porovnávání parametrů ne moc měřitelných známkami, či jinými hodnotícími kritérii. A proto je ojedinělý a zajímavý. Přeji všem účastníků projektu hodně krásných chvil, hodně úspěchů a dobré nálady.“

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu