Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Název školy: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.
Kontakt: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín
Okres: Zlín
Zaměření: Střední odborná škola, která má školní vzdělávací program zaměřený na hotelnictví a turismus. Mimo to poskytuje nástavbové studium v dálkové formě - Podnikání a to v sobotu, čímž vychází vstříc veřejnosti.
Počet žáků školy: 187
Cíle, vize školy: Cílem školy je nabízet kvalitní vzdělávání v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu v souladu s koncepcí Zlínského kraje, nabízet veřejnosti vzdělávací kurzy z oblasti gastronomie, rozšiřovat výuku ve formě e-learningu, spolupracovat v oblasti odborných praxí s partnery v České republice i zahraničí. Připravit studenty na praxi i na vysokoškolské studium ve vybraných zaměřeních
Úspěch školy: 3. místo v celostátní soutěži Top guide junior r. 2009, umístění v barmanských soutěžích akreditovaných MŠMT do 5. místa, absolventi školy zastávají vedoucí místa v hotelech, případně mají prosperující firmy, získání záštity hejtmana Zlínského kraje nad akcí Tescoma junior cup- jedná se o ojedinělou soutěž pro studenty prvních ročníků hotelových a odborných škol v míchání nealkoholických nápojů. Soutěž je know-how Hotelové školy a pedagožky Hany Vlkové, v roce 2011 bude pořádán 10 ročník soutěže, výrazné úspěchy ve sportovních soutěžích
Důvody: Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. je školou soukromou. Důvodem je ukázat, že i soukromé školy jsou školy kvalitní, které připraví studenta, jak pro praktický život, tak i ke studiu na vysoké škole. Rozšířit povědomí o kvalitě a aktivitách naší školy mezi veřejností
Veřejné aktivity: Škola pořádá pro ZŠ ukázky stolování, soutěže v zeměpise zaměřené na historii nejen ČR,ale i Zlínského kraje. Dále na škole probíhá ekologická výchova s praktickým dopadem ve spolupráci s městem. Škola nabízí kurzy pro veřejnost z oblasti gastronomie. Škola podporuje charitativní činnost - viz uznání od českého výboru pro UNICEF
Výjimečnost: Škola má rodinnou atmosféru, spolupráce učitelů a rodičů žáků je na vysoké úrovni, ve škole existuje individuální přístup k výuce. Dalším plusem je dlouhodobá kvalitní spolupráce v rámciá odborných praxí a získání generálního partnera školy firmu TESCOMA . Dvoustranná spolupráce se slovenskou hotelovou školou v Piešťanech- Hotelová škola Ludovíta Wintera, pravidelná účast v projektech Comenius a Leonardo. Získání finančních prostředků v rámci ESF- škole byly přijaty dva projekty. Existence školy je více než 15 letá, škola má certifikát Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezka.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu