Základní škola Dolní Vilémovice 42

Název školy: Základní škola Dolní Vilémovice 42
Kontakt: Dolní Vilémovice 42 42, 67552 Dolní Vilémovice
Okres: Třebíč
Zaměření: 1.st. ZŠ, malotřídní škola
Počet žáků školy: 20
Cíle, vize školy: Zabezpečit plynulý přechod našich žáků na druhý stupeň ve velkých školách, mít nadstandartní vyspělost žáků v oblasti ICT.
Úspěch školy: Úspěch je ten, že i s nedostatkem počtu žáků - obec musí doplácet nemalé peníze - škola funguje. Dobrá umístnění žáků na Olympiádách malotřídních škol, žáci tvoří vlastní časopis, učitelé se neustále zdokonalují na školeních.
Důvody: Aby nezanikly školy v malých obcích, protože pokud v obci nebude škola,obec se brzy stane mrtvou zónou
Veřejné aktivity: Spolupráce se Svazem žen a s místními požárníky, plány dětí na úpravách školy a obecních pozemků. Akademie pro rodiče, divadelní představení pro veřejnost, ankety o ŽP mezi občany, spolupráce na projektech s jinými školymi.
Výjimečnost: Kantoři jsou neustále v pohybu. Žáci mají nadprůměrnou péči v oblasti vzdělávání - individuální péče, skupinová práce, projekty. Moderní škola - vybavení audiovizuální technikou - na 2 třídy máme 2 interaktivní tabule, moderní nábytek + v počítačové učebně třetí interakt. tabule a nejmodernější počítače.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu