ZŠ Hálkova 591, Humpolec

Název školy: ZŠ Hálkova 591, Humpolec
Kontakt: Hálkova 591 591, 396 01 Humpolec
Okres: Pelhřimov
Zaměření: není
Počet žáků školy: 650
Cíle, vize školy: všestranný rozvoj žáka
Úspěch školy: zájem o školu ze strany rodičů
Důvody: máme co nabídnout divákovi
Veřejné aktivity: vystoupení pro veřejnost
Výjimečnost: zejména sportovní výsledky žáků, nadaní žáci

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu