Soukromá VOŠG a SUŠG s.r.o.

Název školy: Soukromá VOŠG a SUŠG s.r.o.
Kontakt: Křížová 18, 58601 Jihlava
Okres: Jihlava
Zaměření: Soukromá střední umělecká škola grafická je jednou z největších uměleckých škol v ČR. Studium je čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Obor vzdělávání Grafický design má dvě zaměření – Propagační výtvarnictví a Multimediální a počítačová tvorba.
Počet žáků školy: 360
Cíle, vize školy: Být prestižní školou vzdělávající sebevědomé profesionály v daném oboru vzdělání. Jak v klasických výtvarně řemeslných oborech, včetně fotografie, tak v multimédiích.
Úspěch školy: 1. škola je po 19ti letech své existence lépe hodnocena Českou školní inspekcí (dvakrát za sebou hodnocena jako škola nadprůměrná), nežli řada obdobných uměleckých škol, které vznikly již v minulosti. 2. škola má velmi kvalitní pedagogický sbor 3. škola má nadprůměrný počet úspěšně přijatých studentů na VŠ 4. škola má minimální počet absolventů, kteří jsou nezaměstnaní 5. škola má nadprůměrné vybavení (5 vlastních budov, mnoho specializovaných učeben a ateliérů) viz. www.susg.cz, www.vosg.cz
Důvody: Chceme, aby o naší kvalitě a výjimečnosti věděla co nejširší veřejnost, zejména budoucí studenti. Aby neztráceli čas studiem na nekvalitních školách, kterých zejména v posledním desetiletí vzniklo velké množství a jejich úroveň je velmi diskutabilní.
Veřejné aktivity: Dálková umělecká akademie – půlroční semestrální studium bez návaznosti na studium některého z oborů schválených MŠMT Letní výtvarná akademie – kurz (pondělí – pátek) na plenérové chatě Malířské plenéry žáků Sochařský plenér Účast žáků v soutěžích Výstavy prací žáků Spolupráce s městem Jihlava Spolupráce s řadou neziskových organizací Spolupráce s výtvarníky a různými profesními organizacemi a jednotlivci
Výjimečnost: - způsob výuky - atmosféra školy - prostředí ateliérů - kvalita přednášek - kvalita vybavení - kvalita studentského zapojení

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu