Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
Kontakt: Stříbrnická 3031/4, 400 11 Ústí nad Labem
Okres: Ústí nad Labem
Zaměření: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Počet žáků školy: 574
Cíle, vize školy: Vybudovat školu jako prestižní vzdělávací, výchovnou a společensko - kulturní instituci v regionu.
Úspěch školy: Archa Evropy, Videopohlednice z mého města,
Důvody: Chceme zlepšit pohled na přírodovědné vzdělávání
Veřejné aktivity: -
Výjimečnost: Jazykové zaměření, interaktivní výuka

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu