Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o.

Název školy: Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p.o.
Kontakt: Vojnovičova 620/5, 40001 Ústí nad labem
Okres: Ústí nad Labem
Zaměření: Škola pro handicapované či jinak znevýhodněné žáky
Počet žáků školy: 485
Cíle, vize školy: Motto: Škola pro život, škola pro každého."
Úspěch školy: plné začlenění všech žáků do společnosti,úspěchy v oblasti sportu i umění
Důvody: Protožesi to za své pracovní nasazení zaslouží nejen pedagogický sbor, ale i žáci a rodiče
Veřejné aktivity: Školní akce - Bukovský červánek, Lampiónový průvod, školní ples, pořádání charitativních akcí a projetků
Výjimečnost: vlastní školní ranní vysílání a tvorba novin v rámci mediální výuky, funkční školní sněm působící v celém okrese, 1. školní klub v okrese, spolupráce s jinými organizacemi - DDM, ZOO,sportovní kluby, příměstské školní tábory o prázdninách, celoškolní program

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu