ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů

Název školy: ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů
Kontakt: Buzulucká 392 392, 415 03 Teplice
Okres: Teplice
Zaměření: rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů
Počet žáků školy: 754
Cíle, vize školy: všestranně vzdělaný a vychovaný žák
Úspěch školy: olympiády M, F, Ch, Př ..... , sport, umění
Důvody: zvýšení prestiže učitelské profese
Veřejné aktivity: ekologické, humanitární
Výjimečnost: zaměření školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu