Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, p. o.

Název školy: Základní škola, Bílina, Aléská 270, okres Teplice, p. o.
Kontakt: Aléská 270, 418 01 Bílina
Okres: Teplice
Zaměření: Naše škola nemá žádné speciální zaměření, jsme úplná základní devítiletá škola.
Počet žáků školy: 530
Cíle, vize školy: Naše škola si klade za cíl být: - dobrou školou pro všechny děti - hezká, sympatická a přátelská pro děti i dospělé - místem setkávání a dialogu mezi žáky, žáky a pedagogy, mezi školou a veřejností - přirozeným vzdělávacím, kulturním, sportovním a společenským centrem -poradcem ve všech oblastech vzdělávání, výchovy a osobního rozvoje dětí -důležitým centrem pro úkoly prevence negativních sociálně patologických jevů Tyto cíle znamenají, že v naší škole chceme především: - zajistit kvalitní vzdělávání, naučit žáka učit se - podporovat vzájemné vztahy založené na toleranci a úctě, vést žáky a pedagogy k samostatnosti a tvořivosti - učit žáky komunikačním dovednostem v mateřském i cizím jazyce a také prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií - učit se pracovat s odbornou literaturou, informacemi, správně je chápat, umět je dávat do souvislostí - nabídnout dětem smysluplné využití volného času - propojit svět mladších a starších dětí
Úspěch školy: Velké úspěchy získává naše škola na poli interaktivní výuky (jsme Vzorovou Smart školou, jsme referenční školou pro interaktivní výuku, získali jsme certifikát za postup mezi 15 nejlepších zemí Evropy ve videosoutěži - Vuužití interaktivní tabule ve výuce), v oblasti vzdělávací (získali jsme cerifikáty společnosti SCIO, certifikát z mezinárodní matematické soutěže), v oblasti charity (dlouhodobá spolupráce s Hnutím na vlastních nohou - Stonožka, dlouhodobá spolupráce se sdružením Život dětem), v oblasti projektové výuky (certifikáty z e-Twinningových projektů, mnoho uskutečněných školních projektů v rámci projektového vyučování). Úspěšní jsou naši žáci i na poli sportovním.
Důvody: Chtěli bychom prezentovat naši školu široké veřejnosti, ukázat výsledky naší práce, ukázat možnosti využití interaktivní techniky při výuce, ukázat naše metody práce, ukázat vybavení školy.
Veřejné aktivity: Naše škola se aktivně a dlouhodobě podílí na spolupráci s Hnutím na vlastních nohou - Stonožka, několikrát nás navštívila osobně sama zakladatelka tohoto hnutí paní Běla Gran Jensen, naše škola a paní učitelka, která se této činnosti věnuje získala mnoho ocenění. Aktivně staké spolupracujeme se společností Život dětem. Škola také pořádá Dny otevřených dveří, různá kulturní vystoupení pro rodiče a různé společenské akce (např. při výročích školy). Naše škola také dlouhodobě rozvíjí spolupráci s různými organizacemi v oblasti sociálního začleňování.
Výjimečnost: Individuální přístup k žákům (při škole pracuje Speciální pedagogické centrum), týmová práce učitelů, využívání moderních prostředků ve výuce (metody práce, projektové vyučování).

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu