Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o.

Název školy: Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o.
Kontakt: J. A. Komenského 474, 43401 Most
Okres: Most
Zaměření: Zdravá škola, priority: výuka jazyků, ICT, zdravý životní styl, ekologie
Počet žáků školy: 467
Cíle, vize školy: RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ, chceme být školou bezpečnou, která rozvíjí vrozené předpoklady každého dítěte, učí ho vnímat život kolem sebe, porozumět mu a nacházet v něm uplatnění a uspokojení jako svobodná zodpovědná osobnost.
Úspěch školy: Paní učitelka mgr. Edita Doležalová získala opakovaně několik Evropských certifikátů kvality za celoroční projekty. Vyučuje volitelný předmět e-twining, digitální fotografii, mediální výchovu - časopis.
Důvody: Můžeme ukázat ostatním, že i sídlištní škola může mít své kvality.
Veřejné aktivity: www:mostzs15.cz, škola byla v loňském roce zapojena do celostátního projektu "Občan". žáci na závěr vystupovali v senátu. Školní parlament ovlivňuje dění ve škole. Škola spolupracuje s mnohými organizacemi regionu.
Výjimečnost: Pohodové klima školy, školní klub, školní parlamen, inkluzivní vzdělávání, zdravý životní styl v praxi.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu