Základní škola, Most, Václava Talicha1855, p.o.

Název školy: Základní škola, Most, Václava Talicha1855, p.o.
Kontakt: Václava Talicha 1855 1855/1, 43401 Most
Okres: Most
Zaměření: 1.Sportovní oddíly - Badminton, Atletika 2.Environmentální výchova 3.Výuka integrovaných žáků
Počet žáků školy: 484
Cíle, vize školy: - Méně encyklopedických poznatků, více praktických znalostí a dovedností pro život, nebo další studium. - Naučit žáky vyhledávat, přijímat, hodnotit a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Využívat efektivní metody výuky, projekty, skupinové a týmové práce. - Zaměřit se na výuku anglického a dalšího cizího jazyka, vštípit žákům důležitost znalosti jazyků pro život. - Využívat výpočetní techniku a podporovat výuku na PC, vypěstovat u žáků ekologické vědomí, návyky ekologicky správného jednání. - Využít sportovní areál školy k rozvoji tělesné zdatnosti žáků. - Vytvořit integrovaným žákům takové podmínky, které jim umožní vzdělávání na stejné úrovni, jakou mají jejich spolužáci - Zaměřit s na žáky nadané nebo mimořádně nadané a rozvíjet jejich nadání formou rozšířené výuky. - Naučit žáky respektovat daná pravidla a řídit se jimi - Školní desatero. - Rozšířit spolupráci s rodiči a veřejností.
Úspěch školy: Výborná umístění ve sportovních soutěžích - Atletika, založení školního sportovního klubu Badminton - reprezentace na mezinárodní úrovni. Projekt s mezinárodním úspěchem "Živá voda" Certifikát Národního podpůrného střediska pro eTwinning v České republice Adopce na dálku - Certifikát (chlapec z Guineje), charitativní akce - Japonsko Jsme inkluzivní - zapojení do projektu CPIV Spolupráce s neziskovými sektory - Diakonie, o.s. Mosty, AMAVET Zdravověda - reprezentace na republikové úrovni Šachy - reprezentace na republikové úrovni Zapojení ŠD - Celé Česko čte dětem Oslava 40. výročí založení školy Africký den 4.ZŠ má talent
Důvody: Úspěchy žáků - reprezentace na republikové a mezinárodní úrovni, zapojení do mezinárodních projektů - získání certifikátů, adpopce na dálku, charitativní akce, inkluzivní vzdělávání, spolupráce s neziskovými organizacemi a mnoho dalšího, to vše za účasti a skvělé přípravy a podpory pedagogického sboru a zaměstnaců školy.
Veřejné aktivity: Charitativní akce - podpora pro Japonsko, Daruj knihu - Celé Česko čte dětem, bramboráky, Valentýn.... Výstavy žákovských prací - zapojení Město Most přátelské rodině Dny otevřených dveří - prohlídka školy, tvořivé dílny Školička před školou - pro budoucí prvňáčky Dívčí klubová setkání
Výjimečnost: Zaměření školy, mezinárodní certifikáty, adopce na dálku, eTwinning, charitativní akce, spolupráce s neziskovým sektorem, inkluzivní vzdělávání, šachy, zdravověda, ekologie...

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu