Základní škola Pastelka, o.p.s.

Název školy: Základní škola Pastelka, o.p.s.
Kontakt: Jiříkovská 962, 408 01 Rumburk
Okres: Děčín
Zaměření: 1.stupeň ZŠ
Počet žáků školy: 84
Cíle, vize školy: Název ŠVP „Škola bez hranic“ plně vystihuje zaměření naší školy. ZŠ Pastelka je členem mezinárodního svazu škol SCHKOLA. Členy tohoto svazu jsou partnerské školy na území Trojzemí – příhraniční oblast česko – německo – polská. Všechny školy jsou zapojeny
Úspěch školy: Prvním velkým úspěchem školy byla její " záchrana". V roce 2004 v rámci optimalizace sítě škol byla naše škola tehdy ještě jako státní zrušena. S tím se ale vedení školy, všichni pracovníci školy a rodičovská veřejnost nechtěli smířit
Důvody: Ukázat, že i malá škola může mít velké cíle, důležité je, aby se všichni pracovníci s těmito cíli ztotožnili.Chceme ukázat, že všechny výše zmiňované aktivity školy by nefungovaly bez toho nejdůležitějšího - výborný vztah učitel – žák – rodič.
Veřejné aktivity: aktivní zapojení do kulturního, společenského a sportovního dění ve městě, v rámci Euroregionu Nisa, zapojení do mezinárodních projektů
Výjimečnost: škola rodinného typu, netradiční metody výuky, každý žák zažije úspěch, plně kvalifikovaný pedagogický tým, vysoké pracovní nasazení všech pracovníků školy, výborná spolupráce mezi nimi, aktivní zapojení rodičů do procesu vzdělávání a výchovy, ekologické

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu