Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o.

Název školy: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, p.o.
Kontakt: Na Stráni 879/2, 40502 Děčín VI
Okres: Děčín
Zaměření: Ačkoliv se naše škola nadstandardně věnuje, především v rámci zájmové činnosti, hudební a dramatické výchově, snažíme se s ohledem na širokou skladbu žáků věnovat rovnoměrně všem studijním oborům.
Počet žáků školy: 431
Cíle, vize školy: Dáváme si předvším ambice maximálně motivovat naše žáky ve vztahu ke vzdělávání. Dále pak promýšlíme vše, co souvisí se školou a jejím provozem, a nebojíme se (třeba i jako první v ČR) vyzkoušet a zmodernizovat celou řadu zastaralých a nevyhovujících momentů (učební materiály, šatny, zvonění, učebnice, platby ve školách atd.).
Úspěch školy: Naše škola je po celou dobu realizace inovujících kroků plně obsazena žáky. Ačkoliv se často jedná o revoluční změny, dokázali jsme získat podporu rodičů a zřizovatele (i přes naše počáteční obavy). Při konzultacích s řediteli dalších škol v ČR zjišťujeme, jaký je o naše výstupy velký zájem (originální školní vzdělávací program, radikální změna ve způsobu plateb ve škole, elektronizace vetšiny školní dokumentace, tvorba vlastní elektronické učebnice pro všechny učební předměty atd.). Za největší úspěch považujeme především to, že se nám povedlo tyto věci v prostředí české státní školy vůbec rozjet a realizovat. Do víceletých gymnázií je po přijímacím testování každoročně přijata drtivá většina všech zájemců, (a bohužel) nám odchází v průměru tři až čtyři žáci z každé třídy.
Důvody: Rádi bychom, vzhledem k obrovskému zájmu o naše inovativní metody, výsledky naší práce ukázali a zpřístupnili široké učitelské a rodičovské veřejnosti.
Veřejné aktivity: Základní škola zrealizovala nesčetné množství hudebních a dramatických vystoupení. Za unikátní považujeme především vlastní autorské CD s vánočními koledami s názvem Vánoce nad Děčínem, které skládali společně učitelé a žáci naší školy, kteří hrají ve školní kapele. V adventním období si tyto koledy po dvou letech vystupování zpívá celý Děčín. Školní kapela kromě toho natočila ve vlastním hudebním studiu i jiné autorské CD a natočila i několik videoklipů. Hudební semináře vystupují také na Dětské portě, na mětských slavnostech a dalších hudebních soutěžích. Ve škole působí dramatické seskupení, které se pravidelně probojovává do národních kol Dětské scény.
Výjimečnost: 1. výjimečný školní vzdělávací porgram - s názvem Cesta k osobnosti 2. výjimečný způsob plateb za školní akce (vlastní vytvořený program) - rodiče již neposílají do škol peníze na jednotlivé akce 3. příprava na přechod na vlastní plně elektronickou a zcela originální učebnici všech předmětů (děti již nebudou tahat knížky) 4. ve škole nezvoní, děti se orientují podle hodin a dodržují časový harmonogram výuky 5. standardní šatny - klece jsme nahradili skříní a botníkem a tyto nezamykáme! 6. všechny učebny jsou vybaveny keramickými tabulemi s interaktivními projektory a každý učitel má k dispozici notebook 7. škola má svou vlastní hymnu, kterou nazpívala školní kapela 8. školní kapela tvoří významný sjednocující a motivační prvek velkého množství žáků školy 9. vtahujeme k užší spolupráci hned po začátku školní docházky také rodiče (dvoudenní úvodní soustředění prvňáčků, každoroční zahradní slavnost na rozloučenou se školním rokem, školní akademie, školní ples na rozloučenou s deváťáky, autorská čtení žáků v rámci literární výchovy atd.)

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu