Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Název školy: Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov
Kontakt: Krátká 676, 431 51 Klášterec nad Ohří
Okres: Chomutov
Zaměření: Výuka jazyků, komplexní podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora mimoškolních aktivit v rámci školního klubu, podpora a rozvoj nadání, účast a výsledky v soutěžích na všech úrovních.
Počet žáků školy: 530
Cíle, vize školy: Poskytnout podporu a kvalitní základní vzdělání všem žákům školy bez rozdílu, připravit je dobře pro konkurenci na trhu práce, rozvíjet sociální dovednosti a zdravé mezilidské vztahy v dětských kolektivech.
Úspěch školy: Držíme dlouhodobě velmi dobrou úroveň ve výsledcíh hodnocení vzdělávání žáků, patříme mezi nejlepší školy v Ústeckém kraji v komplexní a systematické podpoře žákům z různého sociálního prostředí.
Důvody: Chceme si výše uvedená kritéria ověřit srovnáním s ostatními.
Veřejné aktivity: Soutěže, projekty pro žáky kmenové školy i pro žáky jiných škol, tématické dílny, výměnné pobyty, studijní zájezdy, kurzy výstavy.
Výjimečnost: Vlastní poradenské pracoviště se školním psychologem, školní klub. Další na www.1zsklasterec.cz.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu