Základní škola praktivká a Základní škola speciální Dobříš

Název školy: Základní škola praktivká a Základní škola speciální Dobříš
Kontakt: Lidická 384, 263 01 Dobříš
Okres: Příbram
Zaměření: Výchova a vzdělávání žáků se zdravotním postižením - mentálním postižením.
Počet žáků školy: 42
Cíle, vize školy: VIZE: "Výchovou a vzděláváním do života" Cíl: Vzdělávání a výchova žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyplývajícími z mentálního postižení.
Úspěch školy: Uplatnění a zapojení našich žáků v běžném životě a úspěšné zvládnutí studia na OU, SOU.
Důvody: Prezentace školy. Zdůraznit význam vzdělávání žáků se zdravotním postižením.
Veřejné aktivity: Spolupráce s neziskovými organizacemi a spolupráce na akcích pořádaných městam Dobříš.
Výjimečnost: Bezbariérový přístup. Jsme úplnou školou s 1.-9. ročníkem a nacházíme se v klidném prostředí nedaleko centra Dobříše. Školu navštěvu jí žáci z Dobříše a okolních obcí.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu