Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Název školy: Základní škola, Příbram VIII, Školní 75
Kontakt: Školní 75, 261 01 Příbram VIII
Okres: Příbram
Zaměření: všeobecné
Počet žáků školy: 670
Cíle, vize školy: Škola pro život
Úspěch školy: počet žáků ve škole, získávání grantů, celková rekonstrukce školy (zážitkové areály, sportoviště), výchovné poradenství, prevence rizikového chování, mediální výchova, dramatická výchova, široká nabídka volitelných předmětů
Důvody: Máme se čím pochlubit .-)
Veřejné aktivity: školy v přírodě, Klub přátel školních lavic, školní rodičovský ples, celoškolní roční projekty, sportovní úspěchy, spolupráce s regionálními médii, zájmové kroužky
Výjimečnost: nejmodernější a největší škola v regionu

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu