Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

Název školy: Základní škola, Příbram VII, 28. října 1
Kontakt: 28. října 1, 261 01 Příbram
Okres: Příbram
Zaměření: rozšířená výuka hudební a výtvarné výchovy
Počet žáků školy: 582
Cíle, vize školy: ÚSPĚŠNÁ ŠKOLA Pozitivní klima=estetické předměty jako prostředek výchovného působení. Vybavujeme žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravujeme je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Usilujeme o t
Úspěch školy: Žáci dosahují vynikajících výsledků ve výtvarné a hudební výchově, sportovní gymnastice v soutěžích na úrovni ČR.
Důvody: V rámci středočeského kraje jsou pouze dvě školy s tímto zaměřením (Vv a Hv).
Veřejné aktivity: Koncerty, výstavy.
Výjimečnost: Přidružená škola UNESCO, Pilotní základní škola KEV jako centra modernizace vzdělávání

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu