Sunny Canadian International School

Název školy: Sunny Canadian International School
Kontakt: Strakova 522, 25242 Jesenice
Okres: Praha-západ
Zaměření: Bilingvní česko-kanadská mateřská a základní škola (žáci hovoří již od mateřské školky plynně anglicky i česky). Originální typ výuky v ČR.
Počet žáků školy: 260
Cíle, vize školy: Cílem Sunny Canadian je vytvořit vstřícné, přátelské, podporující, maximálně podnětné prostředí, umožňující rozvoj žákovy osobnosti ve všech směrech – po stránce vědomostní, osobnostní a fyzické, s důrazem na rozvoj dovednosti komunikace v rámci integrovaného světa. Motto školy: "od mateřské školky až po maturitu pod jednou střechou".
Úspěch školy: vynikající výsledky např. v SCIO testování (10% v ČR) organizace a podpora mnoha charitativních akcí podporujících sirotčinec v Kambodži, vybudování školy v Tibetu a v Tanzanii, dětský domov v ČR, Nadaci mladých sklerotiků v ČR, popáleninovou kliniku v Praze a mnoho dalších nabídka studijních stipendií pro nové žáky z okolní komunity vzájemná podpora a vynikající spolupráce s Česko-kanadskou obchodní komorou a Kanadskou ambasádou v Praze
Důvody: Jsme svým individuálním přístupem a malým množstvím žáků ve třídě schopni maximálně vyjít vstříc potřebám našich žáků. Sídlíme v nové moderní budově s krásnou velikou zahradou, přímo u Průhonického parku. Máme u nás v naší krásné škole příjemnou rodinnou atmosféru, kterou oceňují žáci, učitelé i rodiče. Podporujeme outdoorové vzdělávání, zdravou výživu žáků a další. Naším přístupem k žákům se z nich snažíme vychovat globálního občana plynně hovořícího česky i anglicky, a tím jednou jejich případným studiem na zahraniční univerzitě co nejlépe reprezentovat Českou republiku.
Veřejné aktivity: organizace a podpora mnoha charitativních akcí podporujících např. sirotčinec v Kambodži, pomoc při vybudování školy v Tibetu a v Tanzanii, dětský domov v ČR, Nadaci mladých sklerotiků v ČR, popáleninovou kliniku v Praze a mnoho dalších nabídka studijních stipendií pro nové žáky z okolní komunity vzájemná podpora a vynikající spolupráce s Česko-kanadskou obchodní komorou a Kanadskou ambasádou v Praze široká nabídka zájmových kroužků, výuky jazyků, letních táborů atd. nejen pro žáky naší školy, ale i pro okolní komunitu (jak děti tak dospělí)
Výjimečnost: biligvní žáci již od útlého věku, schopni komunikovat v Čj i v Aj ve všech předmětech

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu