ZŠ s RVJ Magic Hill

Název školy: ZŠ s RVJ Magic Hill
Kontakt: Žižkova 233, 25101 Říčany
Okres: Praha-východ
Zaměření: s rozšířenou výukou jazyků, bilingvní
Počet žáků školy: 40
Cíle, vize školy: Moderní, otevřená škola prvního stupně s jasnou profilací směrem k individuální práci s žáky a dvojjazyčnou výukou už od 1. třídy.
Úspěch školy: Výsledy v mezinárodních jazykových testech, pozitivní klima školy - vztahy mezi žáky a vyučujícími. Vynikající hodnocení Českou školní inspekcí. Založit novou školu se nepodaří každý den :-)
Důvody: Jde to i jinak. Školu jsme založili před 5ti lety, abychom sebe i ostatní přesvědčili, že proměna školství je možná. Účastí v pořadu bychom mohli tuto myšlenku šířeji popularizovat.
Veřejné aktivity: Charitativní akce školy
Výjimečnost: Soukromá, malý počet žáků ve třídách, projektová výuka, individuální přístup k dětem.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu