Základní škola Navis

Název školy: Základní škola Navis
Kontakt: U zámku 1, 25101 Dobřejovice
Okres: Praha-východ
Zaměření: Základní škola Navis je devítiletá základní škola nabízející moderní akademické vzdělání zasazené do křesťanského hodnotového systému. Je to také škola vybudovaná rodinami pro děti. Byla založena v roce 2011 jako soukromá škola.
Počet žáků školy: 130
Cíle, vize školy: Rozvíjet děti po stránce akademické, osobnostní i duchovní. Školu považujeme za instituci, která rodičům pomáhá naplnit vzdělávací a výchovné cíle u svých dětí. Vyžadujeme, aby se rodiče aktivně zajímali o prospěch i osobnostní růst svých dětí. Konkrétním nástrojem k dosažení cílů škol Navis je osobní tutorský systém, ve kterém se tutor pravidelně setkává s žákem, s třídním učitelem žáka i s rodiči žáka. Tímto způsobem mohou tutor, učitelský tým i rodina efektivně pracovat na týchž cílech.
Úspěch školy: V roce 2013 jsme získali ocenění Etická škola. V roce 2015 jsme získali Stříbrnou plaketu Etického fóra. Škola patří do sítě škol "Rodiče vítáni".
Důvody: Věříme, že máme co nabídnout a že nejsme tuctová základka, o čemž svědčí filozofie celé školy a naše cíle.
Veřejné aktivity: Výlety s tatínky Přednášky, naposledy: Bezpečnost na internetu s AVAST/EduIN Káva s rodiči Koncerty
Výjimečnost: 1. Bilingvní koncept (Angličtina od první třídy, zvýšená hodinová dotace angličtiny atd.) 2. Extrakurikulární aktivity (zaměřujeme se na tři základní oblasti – jazyková oblast, sportovní oblast a oblast studijních návyků.) 3. Organizace školního dne 4. Kvalitní jídlo (spolupráce s lokální firmou Ekolandia) 5. Školní autobusy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu