ZŠ a MŠ Křesetice

Název školy: ZŠ a MŠ Křesetice
Kontakt: Křesetice 76, 285 47 Křesetice
Okres: Kutná Hora
Zaměření: -
Počet žáků školy: 38
Cíle, vize školy: Malá venkovská škola nejen, že dokáže držet tempo s velkými městskými školami, ale předčí je i v přístupu k žákům.
Úspěch školy: naplněná kapacita malotřídní školy nedaleko okresního města, každoroční úspěch žáků při přijímání na gymnázium (z 5.roč.) z průměrného počtu 5 žáků 5.roč., žádosti o přijetí do školy i ze vzdálenějších obcí
Důvody: učíme hlavně toleranci, Naše moto není znát všechno, ale umět se orientovat a hlavně zůstat slušným člověkem.
Veřejné aktivity: Učasti na sportovních, recitačních, výtvarných, zdravotnických a literárních, cyklistických soutěží. Při počtu 38 žáků na škole. Veřejná vystoupení pro rodiče 2x do roka. Postup do celonárodního kola ve zdravotnické soutěži.
Výjimečnost: Diskutujeme s žáky.O všem. Nabízíme 8 kroužků při počtu 5 učitelek.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu