Soukromá mateřská škola a základní škola SCARABEUS s.r.o.

Název školy: Soukromá mateřská škola a základní škola SCARABEUS s.r.o.
Kontakt: Pražská 183, 267 11 Vráž
Okres: Beroun
Zaměření: Nadstandardní výuka cizích jazyků, nejmodernější trendy a metody ve výuce, boj proti dětské obezitě, hraje celá škola (hudební nástroj), přátelské klima ve škole, dveře ředitelny "dokořán", výuka napříč ročníky, zvýšená péče o pohybové aktivit, škola bez domácích úkolů. Více na www.skola-scarabeus.cz,
Počet žáků školy: Jsme škola, která vzniká, od 21:ledna jsme zapsáni do rejstříku sítě škol a v současné době nelze přesně udat počet žáků, zápisy jsou připraveny na březen
Cíle, vize školy: Zaměřeno na žáka, na jeho maximální rozvoj, všichni se ve škole znají, přátelské pracovní a tvůrčí klima, spokojený žák = spokojený rodič = spokojený učitel, angličtina se u nás nejenom učí, naši žáci MLUVÍ anglicky (výuka i v jiných předmětech). Metodami kritického myšlení, čtenářskými dovednostmi a strategiemi dovedeme děti ke čtenářské gramotnosti. ICT jde napříč všemi předměty. Naše děti chodí do školy rády !!!
Úspěch školy: Zatím nebyl prostor, o založení usilujeme šestým rokem.Věříme, že na úpěch nebudeme dlouho čekat. V roce 2007 se podařilo sestavit posádku SCARABEA z 20 lidí na dračí loď, která získala bronzovou medaili na závodě Berounský drak dračích lodí.
Důvody: Máme co nabídnou, máme co ukázat, to co umíme si nechceme nechat pro sebe, chceme navázat kontakty, spolupracovat. Chceme ukázat veřejnosti (berounské), že náš projekt je životaschopný, vznikem soukromé školy a zveřejněním chceme nastartovat zdravou konkurenci a tím pozvednout úroveň i v ostatních školách.
Veřejné aktivity: Spolupráce s jazykovou školou Jill, navázání kontaktu s MŠ POHÁDKA v Praze, při škole nabídka volnočasových aktivit nejen pro žáky školy, ale i pro širokou veřejnost.
Výjimečnost: Pyramida, kterou tvoří při základně spolupráce rodičů a školy, na vrcholu je žák. Učivo postaveno hodně variabilně, tzn. vyšší úroveň a náročnost pro nadané děti a základní učivo pro děti např. s výukovými problémy. Naše děti nebudou mít potřebu odcházet na víceletá gymnázia, zachová se přirozená skladba žáků

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu