ZŠ Rokycany, ulice Míru

Název školy: ZŠ Rokycany, ulice Míru
Kontakt: ulice Míru 64, 33701 Rokycany
Okres: Rokycany
Zaměření: Nově zrekonstruovaná budova skrývá moderní vybavení školy 21.století-jazykové laboratoře, počítačová učebna, moderní šatny, sociální zázemí.....Základní škola určená pro všechny děti. V současnosti se zaměřuje na oblast využití počítačů a přírodních věd. Od nového školního roku se rozbíhá rozšířená výuka estetických předmětů-hudební a výtvarné výchovy.
Počet žáků školy: 180
Cíle, vize školy: Cílem školy je ukázat, že obstojí v konkurenci okresích škol, že nabízí stejné podmínky jako ostatní a i něco navíc. V naší škole najdete děti ze všech sociálních vrstev, se všemi typy problémů i s nadáním pro některé obory. Děti s vývojovými poruchami učení a chování jsou integrovány mezi ostatní žáky, je jim věnována náležitá péče. Pracuje zde mnoho zájmových útvarů, ze kterých si naši žáci vybírají - výtvarný kroužek, divadelní, mytologie, sportovní hry, zdravotnický kroužek, španělština, Klub mladého novináře a filmaře, školní pěvecké sbory
Úspěch školy: Zlatý diplom Recyklohraní, krajská kola v olympiádách, regionální přehlídka dětských pěveckých sborů-bronzové pásmo, literární úspěchy...
Důvody: Chceme ukázat, že naše škola je moderní, zajímavá a otevřená všem. Že ve starém kabátě se skrývá nový duch!
Veřejné aktivity: Vystupování pěveckých sborů na akcích města, divadelní představení pro děti i dospělé, Den otevřených dveří, Dny otevřené výuky, Akce pro mateřské školy - Den školy nanečisto, projekty - Kouření, Recyklohraní, Den Země, Rubikon...
Výjimečnost: Zaměření na využití výpočetní techniky, nová nabídka rozšířené estetické výchovy. Sbory existují od září a již aktivně vystupují! Pořádají vlastní festival! Škola nechce žít ze svépředchozí pověsti, ale ukázat, že má perspektivu! Má za sebou kompletní rekonstrukci po dřevomorce a nyní sbírá síly na další rozkvět! Každý kantor dokonale ovládá využívání interaktivních tabulí ve vyučování! V pěti třídách interaktivní tabule ( během příštího roku ve všech)

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu