Základní škola Rokycany, Čechova 855

Název školy: Základní škola Rokycany, Čechova 855
Kontakt: Čechova 855, 337 01 Rokycany
Okres: Rokycany
Zaměření: Rozšířená výuka matematiky a tělesné výchovy
Počet žáků školy: 738
Cíle, vize školy: Škola připravuje žáky pro život, jak vyplývá z názvu ŠVP Učíme se žít. Pěstuje v dětech zdravou asertivitu. Chceme vybudovat moderní školu, vybavenou technologiemi 21.století, které usnadní žákům přístup k informacím a start do života
Úspěch školy: Žáci dosahují vynikajících výsledků ve sportu a technických předmětech. Za úspěch považujeme ale hlavně to, že při obrovském množství žáků je klima ve škole přátelské, vztahy mezi učiteli a dětmi jsou založeny na vzájemné důvěře.
Důvody: Jsme škola s dlouhodobě velmi dobrou pověstí v rámci regionu.
Veřejné aktivity: Výstavy, koncerty, Solasido, školní akademie, předvánoční jarmark, sběr starého papíru, adopce zvířete v Zoo. Spolupráce a besedy s ČSOP, PČR, Diakonií, Pomocnými tlapkami, Muzeem, knihovnou…
Výjimečnost: Dlouhodobě systematická práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Práce s nadanými žáky ve výběrových třídách. Opakované obhájení titulu EKOŠKOLA, aktivní zapojení do projektů VIP Kariéra II, Centrum pro inkluzivní vzdělávání, EU peníze školám, Čtenářské kluby, Vzdělávání žáků v technických oborech a DVPP.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu