Základní škola Dobřív, okres Rokycany

Název školy: Základní škola Dobřív, okres Rokycany
Kontakt: Dobřív 62, 338 44 Dobřív
Okres: Rokycany
Zaměření: Škola pro život- vychovávat žáky k samostatnosti, komunikativnosti a vstřícnosti při pomoci druhým
Počet žáků školy: 60
Cíle, vize školy: Hlavní krédo školy je otevřenost široké veřejnosti, individuální přístup k žákům, rodinné prostředí
Úspěch školy: uplatnění žáků po ukončení 5. ročníku na dalších školách, stoupající počet žáků
Důvody: Ukázat, že i malá škola dovede pracovat na velmi dobré úrovni
Veřejné aktivity: Zapojení školy do dění obce, eko projekty, tvořivé dny pro žáky a rodiče
Výjimečnost: Malá vesnická škola s finálními výsledky na velmi dobré úrovni

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu