Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s. r. o.

Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s. r. o.
Kontakt: Pod Vinicemi 889, 301 00 Plzeň
Okres: Plzeň-město
Zaměření: Soukromá střední umělecko – průmyslová škola, která nabízí studium na pěti uměleckých studijních oborech s maturitou: Grafický design, Užitá malba, Užitá fotografie a média, Konzervátorství a restaurátorství, Kamenosochařství
Počet žáků školy: 184
Cíle, vize školy: • Nabízet vzdělávání v nejvyšší kvalitě a na profesionální odborné úrovni. • Vést studenty k samostatnosti, odpovědnosti, vůli a kreativnímu myšlení, rozvíjet jejich osobnost nejen po stránce vědomostní a umělecké, ale i hodnotové a citové. • Vytvořit studentům příjemné tvůrčí prostředí, rozvíjející jejich kreativitu. • Poskytnout studentům kontakt s osobami uměleckého zaměření (ať už vrstevníky nebo profesionálními umělci) a přispět tak jejich osobnostnímu i uměleckému rozvoji. • Zaměřením na reálné úkoly z praxe v odborné výuce zvýšit schopnost žáků uplatnit se v zaměstnání i zlepšit jejich šance pro přijetí na vysokou školu. • Rozvíjet kulturní povědomí i mimo školu a vlastní studenty (např. přednášky na jiných školách, sympozia, semináře apod.)
Úspěch školy: • 1. místa v českém kole mezinárodní soutěže „Design Against Fur“ v letech 2006, 2009 a 2010. • Nominace do závěrečného kola soutěže „Národní cena za studentský design“. • 1. místo v celostátní soutěži „Fotograf roku“ v kategorii „Na ulici“. • Realizace mezinárodního projektu „Souběžná krajina obrazu“. • Vysoká míra spokojenosti studentů. • 1., 2. i 3. místo v soutěži „Vaše město – váš pohled“ • pravidelné pořádání kamenosochařských sympozií v Zoo Plzeň
Důvody: Seznámit veřejnost s naší školou, s jejími netradičními přístupy k výuce a s výsledky vzdělávání.
Veřejné aktivity: • Četné výstavy studentských prací – např. Souběžná krajina obrazu (Takasaki, Japonsko a Plzeň), Japonská reflexe v pražské Lucerně, spolupráce s divadlem Alfa, dále menší výstavy v Plzni i mimo ni. • Workshopy výtvarných technik na různých akcích – např. na Křimických zámeckých slavnostech, na Velikonočních trzích v Plzni, v rámci „Dne Meliny Mercouri“. • Účast na projektech - projekt „Plzeň, hlavní evropské město kultury 2015“ (akce „Souběžná krajina obrazu“, „Světovaření“, „Týden hispánských národů“, „Den Meliny Mercouri“), plzeňské Finále, Animánie, Chebské dvorky, Sochařské sympozium v Zoo Plzeň, Kamenné milníky na Zlaté stezce, Pískování v Písku, plzeňský betlém. • Odborná sympozia pro veřejnost – např. sympozium „Schola Artis Vivit“, různé odborné kurzy. • Aukce studentských prací, Dny otevřených dveří, účast na veletrzích škol.
Výjimečnost: • 100% zastoupení profesionálů z oboru v odborné části učitelského sboru (výtvarníci, grafici apod.). • Vysoká míra spokojenosti studentů se školou (dle celostátního průzkumu „Škola a já“ 76,8 %, což je nejúspěšnější výsledek ze všech středních odborných škol v celé republice). • Množství mimoškolních aktivit pro studenty – zahraniční i tuzemské zájezdy a exkurze s uměleckým zaměřením, seznamovací pobyty, krajinářské kurzy, sympozia. • Mimořádná atmosféra školy na atraktivním místě.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu