Základní škola Martina Luthera v Plzni

Název školy: Základní škola Martina Luthera v Plzni
Kontakt: Školní náměstí 1, 318 05 Plzeň
Okres: Plzeň-město
Zaměření: Škola se zaměřením na jazykovou výuku.
Počet žáků školy: 192+22 v předškolním ročníku
Cíle, vize školy: Charakterizuje ŠVP: NAŠE CESTA, aneb zdravě konzeravtivní a přesto liberální škola s osvědčenými pedagogickými principy, jež jsou stále "moderní". Krédo první: Duše a tělo potřebují cvičit, aby měly zdravý růst. Krédo druhé: Človíček z naší školy zrozený budiž osobností svobodnou a vzdělanou, pevnou a charakterní, budiž člověkem citlivým a plným pokory...
Úspěch školy: Projekty: Rozšíření a rozvoj školy (přístavba nového pavilonu školy); EF - 25 mil. Kč (dokončeno 2010) Unikátní se vším všudy!!! Anglicky interaktivně; EF - 1,98 mil. Kč (2010-2012) Dobrá cesta; EF - 1,2 mil. Kč (2011-2013) Comenius; 17000,- € (2010-2013) Ojedinělý projekt k rozvoji mezinárodní spolupráce (Turecko, Německo, Maďarsko, ČR)
Důvody: Je školou s mimořádnými výsledky v komparaci se ZŠ i víceletými gymnázii (angličtina,němčina, matematika...) Je školou internacionální (školu v historii navštěvovali a navštěvují žáci ze 19 zemí světa (USA, Japonsko, Jižní Korea, Čína, Nepál, Vietnam, Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie, Švédsko, Anglie,Francie, Holandsko, Chorvatsko, Izreal, Itálie, Brazílie) Je školou "otevřenou" Je školou ojedinělopu v přístupu i k náročnosti. Je školou, která má i předškolní přípravku, o niž je obrovský zájem. Je školou s pravidelnou a dlouhodobou výměnou žáků z partnerskými školami v USA a SRN.
Veřejné aktivity: Prezentace dle plánu každoročně všechny třídy. Prezentace v zahraničí v USA a Německu. Prezentace ve školním periodiku. ZPRAVODAJ. (Spoluúčast žáků v rámci mediální výchovy.) Noviny. Spolupráce s Plzní - Hlavním městem evropúské kultury na projektech, včetně prezentace!
Výjimečnost: Zásadní odlišnost školy v atmosféřa, přestože je náročná! Zásadní odlišnost v kvalitě a přípravě žáků v oblasti cizích jazyků. Zásdaní odlišnost ve špičkovém vybavení ICT. (V každé třídě, specilaizované učebny atd...) Rodilí mluvčí v kooperaci s učiteli angličtiny, unikátní koncepční systém angličtiny. Například v mezinárodníéch testech TIMSS (4.roč.) jsme byli v rámci ČR nejlepší školou. Například cv testování maturitníhozadání v angličtině byli s testy hotovi žáci 9. ročníku v průměru za 28 minut s výsledky takovými, že by měli testy za 1, 2 a tři žáci pravděpodobně za 3. Dva by tyto maturitní testy ještě v patnácti letech nesložili.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu