Základní škola a Mateřská škola Hradec

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hradec
Kontakt: Hradec 105, 332 11 Hradec
Okres: Plzeň-jih
Zaměření: Malotřídní venkovská škola.
Počet žáků školy: 17
Cíle, vize školy: Vím, v čem jsem dobrý. To, že se podílím na společné práci, je přínosné i pro mě. Škola je otevřená všem.
Úspěch školy: V minulosti integrace dívky s Dawnovým syndromem. Ocenění skupinové práce v soutěži Evropa ve škole.
Důvody: Zviditelnit se v místě a přilehlém okolí.
Veřejné aktivity: Vystoupení ke Dni matek. Adventní zpívání. Morana. Loučení s létem.
Výjimečnost: Malý kolektiv vede ke spolupráci. Slovní hodnocení vedle známek. Týdenní plány. Třídní schůzky 2x ročně ve složení žák+ rodič + učitelka. Navštěvují nás žáci individuálně vzdělávaní doma. Akce školy jsou přístupné i bývalým žákům a dětem, které nejsou našimi žáky. Čteme dětem v MŠ. Staráme se o králici. Jednou v roce vítáme anglické studenty.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu