Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih

Název školy: Základní škola Mileč, okres Plzeň-jih
Kontakt: Mileč 45, 33501 Nepomuk
Okres: Plzeň-jih
Zaměření: Málotřídní ZŠ 1. -5. ročník - všeobecné
Počet žáků školy: 21
Cíle, vize školy: Naší společnou spoluprací pomoci dětem, aby si v životě dokázaly pomoci samy.
Úspěch školy: Kupříkladu se nám dvě děti v loňském roce dostali na prestižní víceleté gymnázium, maminky vozí do školy děti i z nespádových obcí, máme fungující žákovskou radu, .. no, je toho daleko víc!
Důvody: Jsme malí, ale šikovní. A to hodně.
Veřejné aktivity: Jé, těch je tolik... Tak snad aktivní a pravidelná mnohaletá účast na benefičních akcích na záchranu kostelních varhan v Milči.
Výjimečnost: Spojených pět ročníků v jedné třídě, od l. ro 3. ročníku neznámkujeme(vůbec, ani na vysvědčení), naprosto příkladná spolupráce s obcí, rozhodně se u nás neučíme jen pro školu, děti zvedají telefony, spravují počítačovou síť, objednávají a distribuují školní mléko

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu