ZŠ a MŠ Hartmanice

Název školy: ZŠ a MŠ Hartmanice
Kontakt: Hartmanice 95, 342 01 Hartmanice - Sušice
Okres: Klatovy
Zaměření: Ekoškola
Počet žáků školy: 92
Cíle, vize školy: vychovávat poučené zodpovědné žáky, kterým není lhostejné to, co se okolo nich děje
Úspěch školy: titul Ekoškola, projekt Environment Hartmanicka, projek Výuka Šumavou
Důvody: snaha ukázat, že i malé venkovské školy mohou nabídnout kvalitní vzdělání naprosto srovnatelné s výukou na velkých školách, výhodou je naopak rodinná atmosféra školy - díky znalosti místních individualit a různých aspektů ovlivňující žáky
Veřejné aktivity: školní besídky pro veřejnost (Vánoční, ke Dni matek), projekty reprezentující město - př. Znaky měst a obcí (náš znak byl vybrán do celorepublikové výstavy) či účast na premiéře dokumentu o N. Wintonovi (naši žáci vstupenky vyhráli), programy pro seniory
Výjimečnost: vyjímečné je určitě využití regionálních podmínek v blízkosti NP Šumava, které předurčuje ekologické zaměření školy - ekologie se vyučuje jako volitelný předmět, prolíná však i ostatními předměty, úzce spolupracujeme se správou NP

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu