Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice

Název školy: Základní škola Horní Jelení, okres Pardubice
Kontakt: Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení
Okres: Pardubice
Zaměření: JELENKA - JELenská ENvironmentální a KAmarádská škola
Počet žáků školy: 232
Cíle, vize školy: Škola je v oblasti, kde rodiče nemají možnost volby jiné školy, proto musí poskytovat vyvážené všeobecné vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků, přístupné všem dětem a nelze se profilovat jednostranně. Přesto jsou 3 oblasti, které považujeme za prioritní a na které se chceme v rámci výuky zaměřit. Jsou obsaženy v názvu vzdělávacího programu „Jelenka“ – Jelenská environmentální a kamarádská škola. Chceme u žáků posilovat povědomí sounáležitosti se svojí rodinou, školou, obcí a regionem, s jejich minulostí, současností i budoucností, vytvářet a rozvíjet vztahy k okolní krajině a přírodě, k jejich poznávání a ochraně a v neposlední řadě posilovat vztahy vzájemné spolupráce, pomoci a tolerance.
Úspěch školy: Naše škola se účastnila Festivalu vědy a techniky v Pardubickém kraji. Žáci František a Lukáš Gabčovi prezentovali svůj projekt s názvem "Je čokoláda zdravá?" a v krajském kole byli vyhodnoceni mezi nejlepšími (bez udání pořadí) a získali hlavní cenu soutěže, několikadenní stáž ve Francii.
Důvody: Chceme ukázat, že i v malém městě může být aktivní škola se "zapálenými" učiteli a moderním zázemím.
Veřejné aktivity: Škola pořádá dny otevřených dveří, školní akademie na závěr roku, veřejné prezentace závěrečných prací žáků 9.třídy, vystoupení žáků v domě s respitní péčí, "školu nanečisto" pro budoucí prvňáky a jejich rodiče....Sportovní areál školy je přístupný veřejnosti. Škola nabízí pestrou paletu zájmových kroužků.
Výjimečnost: Škola prošla celkovou rekonstrukcí budovy, vnitřního vybavení i změnou používaných výukových metod. Zvnějšku i uvnitř je nyní pestrá.Proměnu školy ilustruje přiložený pamětní list vydaný k 80.výročí otevření budovy. Na pozemek školy navazuje rozsáhlý les, který umožňuje těsné propojení žáků s přírodou. www.zshj.cz

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu