ZŠ a MŠ Klas s.r.o.

Název školy: ZŠ a MŠ Klas s.r.o.
Kontakt: Školní náměstí 37, 53351 Pardubice-Rosice nad Labem
Okres: Pardubice
Zaměření: Bilingvní základní škola s rozšířenou multikulturní výchovou
Počet žáků školy: 50
Cíle, vize školy: Naše cíle a vize vycházejí právě z našeho zaměření-škola,kde se na jednom místě budou střetávat děti ,rodiče a učitelé různých kultur,různých názorů a budou hledat společnou cestu. Proto je angličtina na naší škole ne cílem ale prostředkem k dorozumívání a proto je naše škola bilingvní. Díky řadě zahraničních firem máme ve škole děti z Japonska,Indie,Holandska, Vietnamu,UK,USA,Jemenu a další a učitele z USA,Itálie,Uruguay,Indie,Thajska,Filipín,Nového Zélandu apod.
Úspěch školy: I za krátkou existenci školy a školky/od roku 2004,kdy jsme ji založili/ se nám daří naše cíle a vize naplňovat. Z prokazatelných úspěchů le za takto krátkou existeni doložit pouze Scio testy našich prvních třeťáků/škola otevírá každý rok pouze novou první třídu,proto naše nejstarší děti jsou v tuto chvíli ve 4. třídě. 30% procent školních dětí má v naší mateřské škole sourozence. Velmi se nám daří spolupráce s rodiči a vztahy mezi rodiči a školou jsou v mnoha případech velmi nestandartní. Za velký úspěch považujeme i zařazení etické výchovy do našeho ŠVP.
Důvody: Protože jsme tak nějak dost jiná škola.Školy podobného typu vznikají spíše v Praze a spíše je jejich cílem výuka jazyků,u nás je skutečným zaměření multikulturní prostředí ,což je zase celkem problematicky zkousnutelné pro okolí na malém městě. Protože právě na malém městě školu našeho typu provází spousta předsudků,se kterými my naopka učíme naše děti bojovat už od malička.
Veřejné aktivity: mezinárodní projeky, charitativní činnost-Nadace Archa Chantal, Adra, Nadace Terezy Maxové, Unicef, Nadace Inka dlouhodobá spolupráce se slovenskou mateřskou a základní školou z Bratislavy-společné školy v přírodě, společné akce během školního roku
Výjimečnost: jak již bylo řečeno v úvodu,nemyslíme si,že vyloženě multikulturních škol,kde se toleranci názorů,národů,charitě ,etice a podobným věcem věnuje tolik času a dává se jim taková důležitost. Vyjímeční jsme i ve stravování,které je alternativní 3 x týdně bezmasá strava, 2 x týdně běžná česká strava. Klademe velký důraz na potraviny,které dětem dáváme-.nesladíme bílým cukrem,používáme zásadně obilné slady a 100 ovovcné koncentráty,v zimě sladíme bio čaje pouze medem od českých lokálních včelařů, používáme celozrnné výrobky,nenabízíme žádná smažená jídla a i přes stravu s esnažíme dětem vštípit myšlenku,že jídlo může vypadat různě a není třeba se bát toho,že nevypadá tak,jak jsme zvyklí.Navíc rodičům se snažíme vštípit,že jídlo není plnidlo a je třeba mu věnovat velkou pozornost s ohledem na zdravý vývoj jejich dětí. Neodmítáme bonbóny a sladké ale v přiměřené míře a pouze ty zbytečně nedoslazované bílým cukrem. A věříme,že výjimečný je i náš vztah k našim dětem a našim rodičům.Máme je rádi a záleží nám na nich. Španělská družina a následná výuka španělštiny od 3.třídy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu