ZŠ Třemošnice, okres Chrudim

Název školy: ZŠ Třemošnice, okres Chrudim
Kontakt: Internátní 217, 53843 Třemošnice
Okres: Chrudim
Zaměření: standardní
Počet žáků školy: 266
Cíle, vize školy: podpora rozvoje jazykových schopností
Úspěch školy: 1. místo Národní cena e-Twinning, projekt Comenius - spolupráce evropských škol, pravidelné videozpravodajství (umístění v TOP50 - jediná škola z ČR v Evropě)
Důvody: I škola na malém městě může spolupracovat s obdobnými školami v Evropě (Švédsko, Finsko, Německo, Turecko, Slovensko). A to jak virtuálně (formou ICT), tak fyzicky (vzájemné setkávání, společné pobyty).
Veřejné aktivity: školní akademie, výstavy prací žáků, web - videozpravodajství, školní noviny Očko a Bleskovky
Výjimečnost: čtvrtým rokem běží pravidelné (týdenní) videozpravodajství na webu školy: www.zs-tremosnice.cz

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu