ZŠ a MŠ Hrabová, p. o.

Název školy: ZŠ a MŠ Hrabová, p. o.
Kontakt: Hrabová 52, 789 01 Zábřeh
Okres: Šumperk
Zaměření: - klademe důraz na rodinné prostředí ve škole, ve kterém je partnerský vztah mezi dětmi a dospělými - učíme děti otevřené komunikaci a účinnému řešení problémů - v projektech a volnočasových aktivitách se zaměřujeme na osobnostně sociální a ekologickou výchovu
Počet žáků školy: 26 dětí
Cíle, vize školy: Naše škola se dlouhodobě zaměřuje na: - rozvoj komunikačních dovedností ve skupině i mezi jednotlivci - zlepšení dovedností v sociální interakci mezi žáky a dospělými - vzdělávání dětí se zdravotním postižením - smysluplné trávení volného času nabídkou mimoškolních aktivit - budování zdravého třídního klimatu - uvědomělé dodržování sjednaných školních pravidel - pojetí školy jako komunitního centra obce
Úspěch školy: Ceníme si zájmu a úzké spolupráce s rodiči, obcí i místními složkami. Škola v Hrabové je nedílnou součástí života v obci. Jsme zapojeni do mnoha evropských a celostátních projektů. Za náš největší úspěch považujeme stoprocentní nasazení všech dětí a pracovníků školy, prostě to, že táhneme za jeden provaz.
Důvody: V naší škole se děje tolik zajímavého a pohledů zevnitř je na veřejnosti velmi málo. Málotřídní školy jako ta naše jsou rovnocennými partnery velkých škol a tzv. rodinným stříbrem ve vzdělávacím systému České republiky.
Veřejné aktivity: - drakiáda - vánoční dílny - vítání občánků - koncerty vážné hudby na půdě školy - Den Země - Den maminek - výlet pro rodiče a děti za kulturou a sportem - táborák pro rodiče a děti - Dětský maškarní karneval a společenský ples - sběr papíru a drobných elektrospotřebičů - webové stránky školy - www.skolahrabova.cz - publikování v místním i celostátním tisku
Výjimečnost: Vyjímečnost naší školy je v respektování se navzájem, ve spolupráce s rodiči, bohaté mimoškolní činnosti, bohaté nabídce zájmových kroužků a pravidelné organizaci letní či zimní školy v přírodě.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu