SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA,o.p.s.

Název školy: SŠ, ZŠ a MŠ JISTOTA,o.p.s.
Kontakt: Tetín 1506/1, 796 01 Prostějov
Okres: Prostějov
Zaměření: Všechny typy škol jsou pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a to v kombinaci postižení
Počet žáků školy: 69
Cíle, vize školy: Připravit pro život handicapované žáky tak, aby dokázali být soběstační, dokončit projekt Handicap, škola existuje od roku 1993 a je nestátní neziskovou organizací, je zařazena mezi soukromé školy a stará se o děti od tří let až po ukončení střední školy. viz. naše www pvtetin.cz
Úspěch školy: Jako soukromá škola a nestátní nezisková organizace- obecně prospěšná společnost prokázala svoji udržitelnost a již existuje 19tým rokem a neustále rozšiřuje svoje služby handicapovaným dětem a žákům. 5.9.2011 se otevíral cvičný byt pro žáky střední školy.
Důvody: Protože je jedinečná a má skutečně individuální přístup ke každému žákovi. Ve třídě je šest žáků a pečují a vzdělávají je dva až tři pedagogičtí pracovníci, speciální pedagogové.
Veřejné aktivity: Všichni naši žáci jsou s kombinovaným postižením a pořádá se pro ně mnoho akcí. Více na našich www:pvtetin.cz, je toho mnoho
Výjimečnost: Nemáme zvonění, pracujeme se žáky zcela individuálně o čemž svědčí velký počet pedagogických i nepedagogických pracovníků, dovážíme děti do školy a ze školy, výuka je názorná a prožitková, během dne jsou žáci rehabilitováni

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu