ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.

Název školy: ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o.
Kontakt: Loučská 237, 751 31 Lipník nad Bečvou
Okres: Přerov
Zaměření: jazykové
Počet žáků školy: 89
Cíle, vize školy: „Vzdělání je to nejvzácnější, co můžete dítěti dát.“ ŠVP školy a učební plány jednotlivých ročníků jsou sestaveny tak, aby byly moderní, atraktivní a hlavně reagovaly na současné potřeby žáků, ale i světa okolo.
Úspěch školy: řada partnerů v zahraničí; jazyková cena LABEL; zřizovatelka školy získala medaili MŠMT; zavedení metody CLIL do praxe
Důvody: Velice se mi líbí záměr autorů projektu, cituji z pravidel: „popularizovat výuku na základní škole“ a „posílit zájem široké veřejnosti o základní školství“. Věřím ale také, že i my můžeme inspirovat další základní školy.
Veřejné aktivity: Např. Účast na akcích města, vystoupení žáků; účast v soutěžích regionálního i národního významu; partnerství s evropskými školami - prezentace města Lipníku n. B.; společenské akce pořádané školou pro rodiče i veřejnost
Výjimečnost: Rodinná škola; důkladná znalost žáků; zájem o žáka je na prvním místě; vždy snaha pomoci k úspěchu; jazykové zaměření; efektivní využívání počítačů a další techniky; atraktivní vzdělávací program

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu