SSOŠŽ Přerov, s.r.o.

Název školy: SSOŠŽ Přerov, s.r.o.
Kontakt: Palackého 19, 750 02 Přerov I - Město
Okres: Přerov
Zaměření: Logistika; Právní administrativa; Podnikání,řízení a obchod; Podnikání malých firem
Počet žáků školy: 250
Cíle, vize školy: Vybudovat moderní školu evropské úrovně, která vybaví žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení za pomocí kvalitních a moderních vzdělávacích programů, kvalitních aprobovaných učitelů v příjemném a moderně vybaveném prostředí a atmosféře vzájemné spolupráce a dobrých kolegiálních vztahů založených na vzájemném respektu.
Úspěch školy: Uplatnitelnost absolventů v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací; takřka rodinné prostředí
Důvody: Prezentace školy na celostátní úrovni
Veřejné aktivity: Centrum celoživotního vzdělávání (dálkové studium pro střední i starší generaci); vzdělávání v rámci rekvalifikačních kurzů; spolupráce s partnery na trhu práce, se statutárním městem Přerov, s VOŠ živnostenskou Přerov, s.r.o. a Vysokou školou logistiky, o.p.s.
Výjimečnost: Vlastní pracovní listy a pomůcky do vícero předmětů vypracované místními učiteli - zcela nahrazují učebnice. Inovativní metody výuky cizích jazyků inspirované sugestopedickou metodou. Snaha vytvořit metody a formy vzdělávání pro sportovce.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu