ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava

Název školy: ZŠ speciální Diakonie ČCE Ostrava
Kontakt: U Cementárny 23, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Okres: Ostrava-město
Zaměření: výchova a vzdělávání žáků s kombinovanými vadami
Počet žáků školy: 29
Cíle, vize školy: komplexní rozvoj osobnosti dítěte s těžkým kombinovaným postižením
Úspěch školy: jsme sice malá škola, ale známá svou koncepcí, zajišťujeme odborné praxe českým i zahraničním studentům, jsme fakultní škola Ostravské Univerzity, záznamy z praxe poskytujeme dalším školám zaměřující se na vzdělávání speciálních pedagogů
Důvody: chceme ukázat, že i děti s těžkým handicapem plní povinnou školní docházku, co, kde a jak se učí, co jsou schopni zvládnout děti imobilní, inkontinentní nekomunikující verbálně
Veřejné aktivity: účast na konferencích-záznamy z výuky, účast na mezinárodních přehlídkách tvorby handicapovaných jedinců, prezentace činnosti školy v TV
Výjimečnost: jsme jedna z mála speciálních škol, které v rámci vzdělávání používají metody, které jsou bohužel u nás stále považovány za netradiční, vzájemná propojenost výuky a podpůrných terapeutických technik zaměřující se na fyzický rozvoj

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu