ZŠ Ostrava - Poruba, Porubská 831

Název školy: ZŠ Ostrava - Poruba, Porubská 831
Kontakt: Porubská 831, 708 00 Poruba
Okres: Ostrava-město
Zaměření: jazyková škola
Počet žáků školy: 658
Cíle, vize školy: úspěšní , kreativní a spokojení žáci, kompetentní a konkurenceschopní, kvalitně jazykově vybaveni
Úspěch školy: mezinárodní projekty a spolupráce (Comenius,..),kvalitní výuka jazyků, výjezdy žáků do zahraničí, výuka rodilých mluvčích
Důvody: snaha podělit se o dosažené úspěchy s co nejširší veřejností
Veřejné aktivity: široká nabídka aktivit pro rodiče a žáky - např.adaptační kurzy,cyklo-vodácké kurzy, Halloween, historický a vánoční jarmark,pasování prvňáčků,SMART konference,akce na podporu čtenářské gramotnosti - Děti čtou dětem, výstavy prací žáků, vydávání školního časopisu
Výjimečnost: velký zájem o školu - zápis do 1.tříd (každoročně nejsme schopni uspokojit všechny zájemce)

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu