Základní škola,Ostrava - Poruba,A.Hrdličky 1638,příspěvková organizace

Název školy: Základní škola,Ostrava - Poruba,A.Hrdličky 1638,příspěvková organizace
Kontakt: A.Hrdličky 1638/1, 708 00 Ostrava - Poruba
Okres: Ostrava-město
Zaměření: Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Počet žáků školy: 480
Cíle, vize školy: Cílem je být školou širokých možností, která poskytuje velmi kvalitní základní vzdělání se specializací na výuku cizích jazyků. Poskytuje plně aprobovanou výuku AJ od 1. ročníku, připravuje žáky na mezinárodní jazykové zkoušky, používá tzv. Language showers napříč výukovými předměty, nabízí jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost, organizuje studijně poznávací zájezdy do zahraničí, spolupracuje s mateřskými školami v okolí v rámci projektu Děti dětem, pořádá exkurze a besedy se zahraničními osobnostmi, nabízí pestrou nabídku zájmových útvarů.
Úspěch školy: Škola získala statut Oxford Quality School v rámci spolupráce s Oxford University Press.Má velmi úspěšné absolventy, kteří se umisťují na prvních místech nejen v jazykových soutěžích.Poskytuje plně aprobovanou výuku AJ od 1. ročníku, připravuje žáky na mezinárodní jazykové zkoušky, používá tzv. Language showers napříč výukovými předměty, nabízí jazykové kurzy pro rodiče a veřejnost, organizuje studijně poznávací zájezdy do zahraničí, spolupracuje s mateřskými školami v okolí v rámci projektu Děti dětem, pořádá exkurze a besedy se zahraničními osobnostmi, nabízí pestrou nabídku zájmových útvarů. Spolupracuje úspěšně s okolními gymnázii podobného zaměření a s 1 st International School of Ostrava. Úspěchy školy jsou pravidelně zveřejňovány v tisku.
Důvody: Domníváme se, že jsme moderní škola - škola širokých možností, která poskytuje velmi kvalitní základní a jazykové vzdělání, k čemuž směřuje úsilí všech členů našeho pedagogického sboru. Jsme také školou, která se velmi často objevuje v médiích v souvislosti s projekty, na kterých pracujeme.
Veřejné aktivity: Spolupráce s mateřskými školami na projektu Děti dětem, s dětským domovem, gymnázii a 1st International School of Ostrava. Programy pro seniory připravované v rámci oslav tradičních svátků. Nabídka jazykových kurzů anglického, německého a francouzského jazyka pro rodiče a veřejnost na základě úspěšně probíhajících jazykových kurzů v minulém roce. Spolupráce s Oxford University Presss ( lektorování vyučujících pro OUP a KVIC ). Pořádání vyzývacích soutěží pro podobně zaměřené školy. Škola také pořádá každoroční akce pro rodiče a veřejnost v rámci oslav tradičních svátků.
Výjimečnost: Oxford Quality School

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu