Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace

Název školy: Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace
Kontakt: Opavská 22, 749 01 Vítkov
Okres: Opava
Zaměření: plně organizovaná základní škola s výrazným ekologickým zaměřením
Počet žáků školy: 241
Cíle, vize školy: poskytování kvalitního základního vzdělání s ohledem na osobnostní individualitu žáka a s důrazem na jeho správnou volbu pro budoucí profesi a na jeho environmentální cítění
Úspěch školy: obhájení mezinárodního titulu EKOŠKOLA 2010 (s platností na 2 roky), titul Ekologická škola Moravskoslezského kraje v letech 2007-2010, 2. místo v krajské soutěži TOPík s projektem ZODPOVĚDNÝ EVROPAN - NEJLEPŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI, titul GLOBE Star
Důvody: prezentovat široké veřejnosti, jakým způsobem se proměnila česká základní škola v průběhu posledních 20 letech (aktivizující metody a formy práce s žáky, využití ICT ve výuce)
Veřejné aktivity: vystoupení na veřejnosti v rámci tradičních akcí: Školní akademie, Den Národů, Vánoční besídka
Výjimečnost: nadstandartní zapojení do projektů, jež umožňují žákům školy nadstandartní možnosti (projekty ESF: Zřízení školního informačního centra; Zodpovědný Evropan - nejlepší investice do budoucnosti, Vybudování školního hřiště; projekt s partnerskou slovenskou školou

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu