Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace
Kontakt: Šrámkova 4, 747 05 Opava
Okres: Opava
Zaměření: -
Počet žáků školy: 316 ZŠ, 200 MŠ
Cíle, vize školy: pokračovat dále s přípravnou třídou, se speciální třídou, udržovat čelní umístění ve světové soutěži ZAV, otevřít v příštím školním roce třídu pro 21. století pro sutijně nadané žáky - 6. ročník ZŠ, zavedení JA od 1. ročníku, výuka angličtiny v MŠ (učitel
Úspěch školy: 6x přední umístění na M ČR v podiových skladbách, 8. místo na MS ZAV v Pekingu, zlatý cerifikát pro školu - SCIO, pořádání celorepublikové plavecké štafety pro 1. stupeň ZŠ, výuka cizinců - dětí i dospělých ve spomupráci s MV ČR
Důvody: ukázat vynikající práci učitelky a práci dětí v přípůravné třídě, metodicky popsat zřízení třídy pro 21. století (od přípravné fáze přes přijímací řízení až po ukázky práce v této třídě)
Veřejné aktivity: charita, školní parlament, vzdělávání cizinců, EVVO, Prevence, akce pro MŠ, psaní ZAV na PC, účast v projektech,
Výjimečnost: přípravná třída, speciální třída, vize školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu