Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Název školy: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Kontakt: Komenského 5, 74601 Opava
Okres: Opava
Zaměření: všeobecné
Počet žáků školy: 696
Cíle, vize školy: Jazykově a odborně připravit žáky pro 21. století; Vést žáky k zodpovědnosti za své činy, tj. aktivně znát svá práva i povinnosti; najít v každém žáku pozitiva a ta rozvíjet; vést žáky k týmové práci, spolupráci a i k nutnosti se podřídit; výchova k humanismu, demokracii a sociální soudržnosti
Úspěch školy: turnaj mladých fyziků, OSS Luscinia (1. místo v Evropě, 2. místo na světě...), SOČ, Olympiády, Quanta; viz www.mgo.opava.cz
Důvody: chceme se podělit o atmosféru a přístup učitelů k žákům a k výuce
Veřejné aktivity: Dřevěný svět hr a hlavolamů, celostátní přehlídka středoškolských sborů Opava Cantat, organizace krajského kola SOČ, viz www.mgo.opava.cz
Výjimečnost: úspěšnost na VŠ, OSS Luscinia, CZELTA, Pasco, německý a anglický certifikát, žáci, učitelé a vedení jdou jedním směrem

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu