ZŠ Pustá Polom

Název školy: ZŠ Pustá Polom
Kontakt: Opavská 39, 74769 Pustá Polom
Okres: Opava
Zaměření: vzdělávání ,volné aktivity -např. sbor,floorbal,výtvarná výchova
Počet žáků školy: 300+ 100 v MŠ
Cíle, vize školy: Připravit a naučit žáky co nejlépe do života ,ať už na učňovské školy tak na střední školy.
Úspěch školy: Reprezentace školy se sborem na různých vystoupeních, a dále reprezentace v souboji ve floorbalu.
Důvody: Aby se vidělo jací jsou dobří učitele a co všechno škola s žáky umí.
Veřejné aktivity: Každým rokem akce Brontik Otík,vystupování sboru NOTA,sběr papírů.
Výjimečnost: Každoroční loučení s deváťáky a to formou akademie.Výuka na interaktivních tabulích.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu