Základní škola

Název školy: Základní škola
Kontakt: Lubina 60, 74221 Kopřivnice
Okres: Nový Jičín
Zaměření: malotřídní škola 1. -5. ročník ZŠ
Počet žáků školy: 83
Cíle, vize školy: cílem všech ve škole je udržet ve škole kolektiv ,,pohodových učitelů a pracovník,,.Pro mě to znamená: pokud učitel chodí rád do školy a mezi děti, pokud je ve škole spokojený a v pohodě, potom je pohodová i naše škola a naši žáci.I náš školní vzdělávací
Úspěch školy: v dnešní situaci,kdy ubývá dětí a ostatní školy bojují s nedostatekm dětí,naše škola musí řadu dětí před zápisem do 1.třídy odmítat,jsme plně vytížení.Vytvoření ve spolupráci s Dětskou Mensou ČR Klubu nadaných dětí a klubu deskových her nejenom pro žáky n
Důvody: i malá škola může zvládnout veliké úkoly
Veřejné aktivity: spolupráce s místními spolky,pořádání souteží pro žáky malotřídních škol na místní i okresní úrovni,Klub nadaných dětí a Klub deskových her
Výjimečnost: integrace dětí s SPU,mentálním postižením,autisté a mimořádně nadané děti společně s oststním žáky školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu