Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná
Kontakt: Masarykovy sady 104, 731 Český Těšín
Okres: Karviná
Zaměření: Na kulturu a umění, rozšířenou výuku jazyků, vyučujeme anglický jazyk od 1.třídy, francouzský, polský a německý od 7.třídy. Od 1. třídy volitelný předmět - hra na zobcovou flétnu a dramatická výchova, od 6. třídy - instrumentální soubour - hra na kytaru.
Počet žáků školy: 378
Cíle, vize školy: Stát se prosperující školou s mezinárodními kontakty, spolupracovat se zahraničními školami v rámci různých zahraničních projektů, obohacovat tak žáky o kulturu a tradici jiných evropských národů. Vyučovat moderně za pomocí nejlepší ICT techniky včetně interaktivních tabulí, používat nejmodernější učebnice. Pořádat kulturní setkání základních škol v kraji, zaměřená zejména na hudbu, recitaci, dramatizaci včetně doplnění o partnerské mezinárodní školy.
Úspěch školy: Přední místa na celostátní soutěži zobcových fléten "Pískání pro zdraví", přední místa žáků na celostátních recitačních soutěžích, práce v mezinárodním projektu Comenius - Partnerství škol, v současné době spolupracujeme se školami v Polsku,Maďarsku,Turecku,Španělsku. Získání titulu Ekoškola v roce v roce 2009, v letošním roce titul obhajujeme, dokončujeme tříletý projekt "Zachraníme planetu" zaměřený na zatraktivnění přírodovědných a technických předmětů ve školách.
Důvody: Možnost ukázat, že i relativně obyčejná základní škola může být zajímavá a nadstandartní svou výukou a dále možnostmi uplatnit individualitu dítěte ve velkém množství volitelných předmětů zaměřených na jazyky, hudbu, výtvarné umění, dramatizace, ale i sportu a ekologii. Mimořádně dobrá spolupráce s rodiči, výborná spolupráce se zájmovou uměleckou školou. Výborné zachycení rizikových sociálněpatologických jevů u děti ve školním klubu.
Veřejné aktivity: Práce na projektech : Comenius - Partnerství škol - spolupráce se školami v zahraniční Zachráníme planetu - přírodovědných projekt Ekoškola - výchova sboru, dětí i rodičů k ochraně životního prostředí Komunikujeme bez hranic - projekt na zlepšení výuky anglického jazyka Integrace na druhou - projekt na zaměření na pomoc hendicepovaným a sociálně slabým dětem Akce ve spolupráci se sdružením rodičů - karnevaly, dětské radovánky, školní plesy Malé maturity - slavnostní zakončení devítileté práce na naší škole, které jsou výstupem jednotlivých oborů, výchovy a vzdělání Školní divadelní představení - vlastní tvorba včetně uměleckého ztvárnění, rekvizit - práce celé školy Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků - práce celé školy včetně velké účasti rodičů
Výjimečnost: Velmi mladý učetelský sbor a z toho vyplyvající nejmodernější metody vyučování - využívání interaktivních tabulí ve třídách, propojování předmětů, nejmodernější výuková technika a nejmodernější učebnice. Zaměření na hudbu - vyučování hry na hudební nástroje přímo ve Školním vzdělávacím programu v rámci běžných vyučovacíh hodin. Vyučování polského jazyka na české škole - z důvodu příhraničí - využitelnost v praktickém životě po absolvování školy. Zaměření na jazyka jako takové - anglický jazyk v návaznosti od mateřské školy, povinně pak od 1.třídy - výuka v málopočetných jazykových skupinách. Malé maturity - žáci 9.tříd v poslední části školního roku zpracovávají a obhajují seminární práce na dané téma, obhajují se před komisí a získávají malé maturitní vysvědčení. Školní klub - vlastní aktivita školy, záchytný bod pro sociálně slabé děti - klub využívají v odpoledních hodinách ke hrám, popovídání si s učiteli, aktivitám, řešit své problémy za pomocí svých oblíbených učitelů. Školní družina - organizovaná částečně i formou zájmových kroužků, což oceňují zejména rodiče a veřejnost. Pořádání vánočních a velikonočních jarmarků - práce celé školy včetně velké účasti rodičů.

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu