ZŠ Mendelova v Karviné – Hranicích

Název školy: ZŠ Mendelova v Karviné – Hranicích
Kontakt: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná - Hranice
Okres: Karviná
Zaměření: Učící se škola zaměřená na práci s běžnými (nikoliv vybranými a nějak úzce zaměřovanými) žáky upřednostňující partnerský přístup při jednání s žáky i rodiči. Pokoušíme se být „dobrou školou“, která se snaží „běžným dětem“ poskytovat dostatek prostoru...
Počet žáků školy: 444
Cíle, vize školy: Naším cílem je stát se učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitě a zdraví přitažlivá jak pro své žáky a jejich rodiče, tak pro své zaměstnance. Co to znamená? Chceme být školou, která systematicky kultivuje individuální životní postoje.
Úspěch školy: Za úspěch naší školy považujeme, že si ji vybírají každoročně pro své děti další rodiče (včetně těch, kteří nebydlí v naší spádové oblasti), přestože neděláme žádné mediální kampaně přesvědčující rodiče o přednostech naší školy!
Důvody: Naše škola usiluje o všestranné a komplexní výchovné a vzdělávací působení, proto nejdeme cestou nějaké specializace, ale naopak usilujeme o stálý rozvoj ve všech směrech naší práce.
Veřejné aktivity: Od roku 2003 jsme adoptivními rodiči Daniela Kamanziho z Ugandy. Komu konkrétně budeme pomáhat, vybrali samotní žáci školy! Zástupci žáků nejprve vytypovali několik potřebných dětí, které představili ostatním. Na základě hlasování všech žáků školy pak byl Daniel
Výjimečnost: Výjimečnost naší školy chápeme v naší komplexní snaze o všestranné působení na žáky, tedy ve všech aktivitách, které organizujeme, a zejména v jejich propojení. Jak to vše zachytit jednoduše a zároveň v celé šíři?

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu