ZŠ Slezská

Název školy: ZŠ Slezská
Kontakt: Slezská 1740, 73701 Český Těšín
Okres: Karviná
Zaměření: -
Počet žáků školy: Kolem 250
Cíle, vize školy: -
Úspěch školy: -Recitační soutěže -Matematické či jazykové olympiády
Důvody: Podle mého myšlení, je tato škola velmi dobrá jak z úhlu vzhledu způsobu učení, či dalšími drobnými detaily.
Veřejné aktivity: Různé projekty - sportovní, vyuční,..
Výjimečnost: -Mnoho aktivit (Projekty) -Vzhled školy

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu