ZŠ Albrechtice

Název školy: ZŠ Albrechtice
Kontakt: Opavická 1, 793 95 Albrechtice
Okres: Bruntál
Zaměření: jsme škola bez speciálního zaměření, orientujeme se rozvíjení dovednosti žáků uživatelsky efektivně pracovat s informačními a komunikačními technologiemi včetně zvládnutí kvalifikovaného psaní na klávesnici PC.
Počet žáků školy: 353
Cíle, vize školy: vytvořit u většiny žáků pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat je k celoživotnímu učení, vést žáky k dosažení přiměřeného sebevědomí, k rozvoji osobnosti a ke schopnosti seberealizace při zachování pravidel ohleduplnosti a solidarity ke svému okolí.
Úspěch školy: Téměř 65% žáků se učí zvládat kvalifikovaně psaní na klávesnici PC (od 3. do 9. třídy). Opakovaná účast žáků na MČR a mistrovstvích světa v psaní na klávesnici PC (Řím, Vídeň, Praha, Peking, předpokládaná účast i na MS Paříž 2011).
Důvody: chceme prezentovat naši školu široké veřejnosti. Seznámit se s lidmi, kteří vykonávají zajímavou práci
Veřejné aktivity: spolupráce se soukromou výtvarnou dílnou J. Hrubý - První dětská galerie postavičky z kašírovaného papíru, preventivní akce ve spolupráci s Policií ČR, kulturní vystoupení pro veřejnost, spoluorganizace školního plesu, spolupráce s TJ Město Albrechtice
Výjimečnost: nadstandardní vybavení školy – v posledních dvou letech (2009-2010) investice z prostředků EU téměř 30 milionů Kč (půdní vestavba – informační a komunitní centrum, přírodovědná učebna, učebna CJ s veškerým vybavením, učebna s interaktivní tabulí a výpočetní technikou

Čtěte o nejlepších školách v Regionálním deníku

Partneři projektu